عنوان پرسش : سهمی به من میرسه یا نه ۲۹
بارانا:
سلام
ما خرداد ماه خونه خریدیم ۳دانگ خونه به اسم من زد همسرم ولی ازم وکالت گرف .چون خونه دست متاسجر بود و ما باید ۴ ماه میرفتیم شهرستان .
وکالت گرف که کارای حقوقیشو انجام بده من فقط اثرانگشت زدم .اینقدر خسته راه بودم که متنو نخوندم
سوالم اینه ۱.میتونم وکالتو لغو کنم ؟
۲.اگه یه زمانی خونرو بفروشه من سهمی دارم یا نه ؟

اگر وکالت بلا عزل باشد نمی توانید ایشان را عزل کنید . و اکر خانه را بفروشد باید حساب انرا به شما بدهد . البته متن وکالتنامه مهم است که چه مواردی در آن آمده است .