عنوان پرسش : سلب حضانت از مادر ۶۶
همسر سابقم که حضانت تا ۷ سالگی با ایشان است و بیکار بدون درآمد در خانه پدری زندگی میکنند بنده بدلیل بیکاری همسرم میتوانم حضانت پسر ۶ ساله خود را بگیرم نمیخواهم پدر بزرگش خرجش کنه و همسرم مطالبه نفقه پسرم نکرده لطفا جواب فوری بفرستید

با سلام کاربر گرامی مطابق قانون حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر است و ارتباطی با نفقه نداره نفقه از وظایف پدر است و بیکلری همسر شما مانع جهت سلب حضاتت نیست