عنوان پرسش : سابقه زندان ۱۸
سلام سابقه سرقت دارم ایا حذف میشه سال۸۹ میتونم سوءپیشینه بگیرم یا حذف نمیشه

با سلام
بعد از اعاده حیثیت یا مرور زمان اجرای مجازات از سجل کیفری شما حذف می گرددو در صورت تقاضای فرد مبنی بر صدور گواهی سوء پیشینه،به وی گواهی عدم سو پیشینه داده می‌شود.