عنوان پرسش : زمین تصرفی ۱۷
سلام یه سوالی داشتم زمین های پدر بزرگ من تصرف شده میخوام شروع به شکایت بکنم آیا برای شروع نیاز به انحصار وراثت وراث هست لطفا منو راهنمایی کنین؟

سلام
در مورد این موضوع
بله در این مورد انحصار وراثت الزامی است