عنوان پرسش : رضایت شاکی خصوصی ۱۱
با سلام در صورت رضایت شاکی خصوصی در جرم کلاهبرداری قبل از وقت دادگاه تجدید نظر چقد احتمال تبرئه یکسال حبس تعزیری دارد؟و در دفترخانه باید شاکی چجوری اقرارنامه بنویسه تا پرونده مختومه بشه؟

با سلام
کلاهبرداری جرمی با جنبه عمومی است که رضایت شاکی فقط موجب منتفی شدن جنبه خصوصی و حق الناس می گردد لیکن جنبه عمومی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند لذا صرف رضایت شاکی باعث تبرئه شدن متهم نمی شود. به هر لفظی رضایت خود را بابت پرونده مورد نظر مطرح نماید حائز اثر خواهد بود.