عنوان پرسش : رضایتنامه محضری ۴۰
۶ چک برگشتی دارم که همه رو یه شخص برگشت کرده ایا یک رضایتنامه صادر میشه یا تک تک . هزینش چقدره

با سلام
در یک رضایت نامه می‌توان نسبت به همه چک ها اعلام گذشت نمود و متن دست نویس که توسط ذی نفع چک تحریر گردیده است، نیز از لحاظ قانونی، معتبر می باشد.