عنوان پرسش : رسیدگی به رفتار وگردار قاضی ۱۰
سلام خسته نباشید در صورت که قاضی رفتار وگردار درستی با متهم یا شاکی نذاشته باشد چه مرجع رسیدکی میکند

با سلام
توهین و عدم برخورد صحیح با اصحاب دعوی از جمله تخلفات قضات است که قابل پیگیری در دادگاه انتظامی قضات می باشد