عنوان پرسش : رای دادگاه ۳۴
سلام سهل انگاری که عمدی نبوده خوب حالا مجازات تخریب دیگه چیه

باسلام
تلفنی پاسخ شما داده شد