عنوان پرسش : رای دادگاه بدوی ۳۲
با سلام
در خصوص دعوای حقوقی فروش مال غیر از سه سال پیش هم شکایت کیفری و هم حقوقی مطرح نمودم با توجه به اینکه قولنامه بنده از نظر تاریخ مقدم تر بر غیر بود ( با استناد به دو راند کارشناسی) متاسفانه جلسه اخیر انتظار صدور حکم بدوی داشتم که قاضی اعلان کرد بعلت اینکه حکم های کیفری هر دو طرف در قبال کلاهبردار رد مال میباشد من نمیتوانم حکم کنم و پرونده پیچیده شد و باید پس از مطالعه دقیق پرونده های کیفری حکم صادر کنم و پیشنهاد داد سازش کنید چون طول میکشه .
بفرمایید سازش کنم اخه همه چیز بسود بنده است .

باسلام
درخصوص موضوع شما، دادگاه حقوقی تابع رای دادگاه کیفری است ورای کیفری بر حقوقی تفوق دارد.
لذا بنظر تصمیم دادگاه منطقی است.مشکل اینجاست که باید صبر دهید تا رای کیفری قطعی شود.وسپس دادگاه حقوقی باستناد رای کیفری بر رد مال، حکم.مقتضی خود راصادرکند.
ولی سازش نکنید مگر آنکه مال را بشما رد کند