عنوان پرسش : دیه پارگی رباط های صلیبی قدامی و خلفی ۱۴
با سلام خدمت وکلای گرامی
جواب نامه پزشکی قانونی اینجوری اومده
۱- کبودی انگشت اول دست چپ
۲-جرح حارصن خلف دست راست
۳-جرح حارصه و کبودی بند اول انگشت اول دست چپ
۴-خردشدگی بند اول انگشت اول دست چپ
۵-کبودی ران چپ
۶-کبودی ربع خلف ران و ساق چپ
۷-تجمع خون (هماتوم)ساق چپ
۸- پارگی رباط های صلیبی قدامی و خلفی
حالا خواستم دصد تقریبی برای این صدمات امکان داره بزنن چقدره
ممنون میشم از زحمت شما

سلام و درود فراوان
مراجعه کننده محترم
ضمن سپاس از مراجعه به سایت ما
در مورد این سوال که شما طرح فرمودید
می باید درصد اعلامی در دادنامه را عنوان نموده تا دقیق محاسبه شود