عنوان پرسش : دیه و معافیت دائم ۴۳
سلام با تشکر که وقت میگذارید و پاسخ میدهید

برادر من در حین خدمت سربازی دچار تصادف شدند و
۱.ضربه مغزی از نوع شدید شدند که خونریزی مغزی کردن و تحت عمل جراحی قرار گرفتن و بعد از یک هفته که در آی سی یو بودند دوباره خونریزی مغزی کردند و تحت عمل جراحی قرار گرفتند ودر کل یازده روز در آی سی یو بیهوش بودند
۲.ریه ایشان آب آورد
۳.لب ایشان پاره شد

سوال بنده از شما اینست که دیه یا غرامت ایشان حدودا چقدر میشود و اینکه آیا معاف دائم میشوند یا خیر؟؟؟

باسلام
خداوند به ایشان سلامتی عطا فرماید
میزان دیه توسط پزشکی قانونی باتوجه به صدمات وبراساس جدول دقیق تعیین خواهد شد .
قطعا دیه زیادی به ایشان تعلق خواهد گرفت.
درخصوص تاثیر میزان صدمات در معافیت وی نیز باتوجه به اظهار نظر پزشکی قانونی وکمیسیون پزشکی نظام وظیفه خواهد بود