عنوان پرسش : دیه ضرب وجرح ۲۱
سلام اگه از چن نفر به علت ضرب وشتم شکایت شه واول ادعاشه همشون تو ضرب وشتم حضور داشتن بعد شاکی در طول دادرسی یا دادگاه بگه که یکی از اون افراد ادعایی تو ضرب وشتم حضور نداشت وسوتفاهم شده وازاون شکایتی وبه اون یک نفر رضایت بده از مقداردیه کم میشه؟

با سلام
خیر دیه به تساوی بین سایر شرکا جرم تقسیم میگردد