عنوان پرسش : دفتر مهندسی ۲۲۸
سلام
سوالی داشتم در ارتباط با اینکه: آیا دفتر مسکونی که فعالیت مهندسی میکنه (اداری نیست) می تواند برای مجله تبلیغاتی (آگهی نامه) مجوز از کانون آگهی و تبلیغات بگیره؟ بار حقوقی دارد؟ مالیات شاملش می شود؟

باسلام.تعلق مالیات بر درآمد دایر مدار تجاری یا اداری یا مسکونی بودن کاربری محل کسب درآمد نیست.