عنوان پرسش : دعوای ملکی ۱۴
ایا کسی ملکی را با سند واگذار کرده و در ضمن ان را با وکالت واگذار کرده و ان شخص دوم (وکیل) ان ملک را غصب کرده و تحویل نمیده شکایت من باید از کدام یک از اونها بشه؟

با سلام
علیه شخص متصرف باید دادخواست دهید