عنوان پرسش : دعوای ملکی ۲۷
سلام ببخشید فردی ملک من راغصب کره ومن فقط سند و بنچاق به نامم دارم.و قولنامه ای ندارم و از روزی که سند به نام من شده ملک در تصرف ایشان است ایا خسارت ایام تصرف از روز شکایت من محسوب میشود یا از روزی که سند به نام من شده؟

با سلام
از تاریخی که سند به نام شما انتقال یافته است.