عنوان پرسش : در رابطه با پرداخت هزینه بیمه اجتماعی ۲۶
برای استفاده از سنوات گذشته جبهه و جانبازیم و تجمیع بازپرداخت های فعلی که برای کارگاه برق صنعتی ماهیانه ۱۳۰۸۸۰۰تومان پرداخت میکنم جانباز ۷۰%ونزدیک ۱۰۰ماه سنوات گذشته در جبهه بصورت داوطلبانه دارم ،آیابرای هزینه های سنواتم از پرداخت آن معاف نمیباشم،باسپاس فراوان از شما

سلام
کاربر محترم برای تعلق سنوات جانبازی به کارگزینی بسیج مراجعه کنید اطلاعی در این خصوص نداریم