عنوان پرسش : در خصوص چک ۱۸
با سلام اگر کسی یک قطعه زمین را چکی خریداری کند و در ازای آن زمین دو فقره چک بدهد و یکی آن چک‌ها را پاس کند و چک دومی را بخواهد قسطی کند چکار باید کند؟

با سلام
باید با فروشنده توافق کنید.