عنوان پرسش : دریافت دیه ۲۰
سلام
هزینه وکیل برای پرونده دیه چقدروبه چه صورت بایدپرداخت بشود،
خانم بنده گواهینامه نداشتن ودراثرواژگونی خودروفوت کردن،طبق کروکی صددرصدمقصربوده،بیمه ماشین شخص ثالث شرکت آسیامیباشد،پرونده دردادگاه شهرستان نطنزمیباشد

سلام
عرف وكلاء ده درصد وجه است