عنوان پرسش : دریافت دیه ۲۳
باسلام
برای دریافت دیه مدارک لازم چیست،دخترپنج سالم درتصادف واژگونی خودروصدمه دیده که راننده مادرش بودفوت شدگواهینامه نداشت بیمه شخص ثالث آسیاهست،ممنون ازپاسخگویی

سلام
راي دادگاه مبني بر تقصير راننده ماشين حادثه ديده
گواهي حصر و وراثت
مدارك شخصي