عنوان پرسش : دریافت خسارت ۳۱
با سلام، حق الوکاله برای دریافت خسارت بابت دیرکرد تنظیم سند (گواهی عدم حضور فروشنده را دریافت کرده ام) که حدود ۲۰ میلیون است، چه میزان میشود؟
ممنون از شما

سلام
عرف وكلاء ١٠٪؜ است ولي تعرفه ان مبلغ١٢٠٠٠٠٠ ريال است كه عموما وكلاء به عرف خود عمل مي نمايند و قرار داد مالي بر اساس عرف با موكل منعقد مي نمايند