عنوان پرسش : درگیری و پیامک دادن های رکیک ۲۱
زوجه از زوج بخاطر پیامهای رکیک و توهین و تهمت شکایت کرده این پیامکها در تلگرام بوده و زوج با کتک و به زور پیامها را پاک نموده ولی اسکرین شات از همه پیامها دست زوجه می باشد حال دادیار به کلانتری تامه زده که رسیدگی کند و کلانتری از زوج و زوجه خواسته در کلانتری حضور یابند تا ببیند زوج قبول میکند که این پیامها را داده یا خیر از آنجای که زوج مطمئن اس پاک کرده این پیامها را قبول نخواهد کرد و پیشنهاد کلانتری نامه زدن زوجه به دادیار و درخواست چک کردن توسط پلیس فتا میباشد حال باید چه کرد راهی وجود دارد برای اثبات این موضوع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با سلام
بله از طریق پلیس سایبری قابل تعقیب خواهد بود

با سلام
به شهادت شهود متوسل شوید. احتمالا با توجه به حذف شدن پیامک ها و نسبت خانوادگی پرونده نتیجه ای نخواهد داشت