عنوان پرسش : درگیری و ورود به عنف ۲۰
شرح کلی :شیراز هستم. داخل یک مجتمع دوتا مغازه دارم که داخل هرکدمشون دوتا فروشنده هست برام کار میکنن.امروز در نبود من یکی از مغازه های همسایه که غرفه دارد وارد مغازم میشه در حضور چندین تا مشتری که چرا دختر بچه فروشندم که چهارسال دارد غرفشو بهم ریخته و رفته داخل غرفش لباساشو جابجا کرده و شروع به داد و بیدادو هتاکی و بحث حتی با مشتری من کرده.سه بار در نبود من اینکارو کرده.وقتی من رسیدم مغازه باز اومد و ایندفعه بین من و اون زن بحث لفظی شد.بعد از مراجعه به حراست مجتمع منتظر من بودن برم پیششون.پسر این خانم ورود کرد به مغازه من و توهین که یکم درگیری ایجاد شد.بعد در حضور حراست یه سیلی هم بمن زد.به صدو ده زنگ زدم و گزارش نوشتم اونا هم گفتن که من توهین کردم به زنه.راهنمایی میخواستم

سلام
شما تحت عنوان فحاشي و توهين عملي (سيلي زدن) شكايت كنيد