عنوان پرسش : درگیری و طلاق ۲۸
زوج از گوشی زوجه چندتا پیامک داره که خود زوج به اسم زوجه به یکی از بستگان خودش داده و الان زوج این پیامکها رو پرینت گرفته و شکایت کرده بر علیه زوجه که با بستگانش رابطه نا مشروع داشته حال باید زوجه از لحاظ قانونی چکار کنه چگونه بی گناهیشو ثابت کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟در ضمن پیامکها مبتذل هم نیستن در حد همدردی و نصیحت هستن.

با سلام
پیرو عرایض پیش گفته ،با شهادت شهود یا صدای ضبط شده زوج در حین انجام این عمل می توانید کذب ادعای زوج را ثابت کنید لیکن پیامک هایی با این محتوا شامل رابطه نامشروع نشده و قطعا پرونده مختومه خواهد شد.