عنوان پرسش : درگیری و ضرب و جرح ۳۳
سلام،، چند ماه پیش با پدر و پسری درگیر شدم که چند ضربه به من زدن و کار به شکایت رسید و انها هم از من شکایت متقابل کردند . بعد از گذشت حدود ۵ ماه پرونده هنوز تو دادسرا هست و امروز احضاریه برای من اومده که ظرف ۵ روز برم برای دفاع از اتهام و همراه داشتن ضمانت معتبر !!
من که ضربه ای به اونا وارد نکردم این موضوع چیه؟ و اینکه ضمانت معتبر چی باید ببرم؟

با سلام
ابلاغیه در مورد شکایت متقابل متهم از شما بوده و ضامن معتبر فردی که کارمند باشد یا اینکه شغل ازاد و دارای جواز کسب