عنوان پرسش : درگیری و اقدام به طلاق ۲۲
زوج از گوشی زوجه چندتا پیامک داره که خود زوج به اسم زوجه به یکی از بستگان خودش داده و الان زوج این پیامکها رو پرینت گرفته و شکایت کرده بر علیه زوجه که با بستگانش رابطه نا مشروع داشته حال باید زوجه از لحاظ قانونی چکار کنه چگونه بی گناهیشو ثابت کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(بستگان چون از طرف زوج میباشد احتمالا همدست زوج خواهد بود و بر علیه زوجه شهادت خواهد داد)

با سلام
رابطه نامشروع عبارتند از ارتباط نامشروع بین دو نفر که علقه زوجیت بین آنها نیست.لذا این بزه دو متهم دارد پس اگر بستگان زوج اقرار به وجود رابطه به کذب نمایند، خود نیز محکوم خواهند شد.برای اثبات بی گناهی از صدای ضبط شده زوج یا شهادت شهود می توان استفاده نمود