عنوان پرسش : درخواست نقض ابطال رای اعسارقطعی وتعدیل اعسار بدوی با توجه به بازداشت مال توقیفی ۲۰
سلام.رای اعسار در دادگاه بدوی را گرفته و دادگاه تجدیدنظر هم تایید کرده! رای تعدیل هم در دادگاه بدوی گرفته با وجود داشتن باغ سند دار بازداشت شده بر اساس چه مواد قانونی درخواست ابطال و نقض رای را کنم؟ وقت اعتراض رو به پایان هست. با تشکر از زحمات شما

با سلام
شما به رای تعدیل اعتراض نمایید
و مواد اعسار را در قانون ایین دادرسی مدنی و مدنی مطالعه نمایید