عنوان پرسش : دادگاه اجتماعی ۳۱
سلام به چه رابطه‌ای رابطه نا مشروط گفته میشه و باید چگونه در دادگاه ثابت بشه ممنون

با سلام مطابق ماده 637 قانون تعزیرات ،هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد