عنوان پرسش : خانوادگی مهریه ۴۶
باسلام
مرد تا چه زمانی مهریه زنش رو که طلاق داده باید پرداخت کنه؟
باتشکر

سلام تا زمان پرداخت کامل مهریه مگر اینکه زوجه آن را بذل نماید.