عنوان پرسش : خانواده و طلاق ۲۲
سلام.اینجانب دادخواست طلاق داده ام .و پرونده در مرحله داوری است .ودر دادگاه ,خانم اینجانب بابت چت تلگرامی اینجانب با یک خانم و یک عکس سلفی که با ان خانم در فضای عمومی دارم. تهدید به شکایت بابت رابطه نامشروع و خیانت کرد با توجه به اینکه بابت این مورد قبلا حق طلاق را گرفته و مهریه اش را هم به تازگی از طریق ثبت به اجرا گذاشته میخواستم ببینم ایا میتواند شکایت کند و چنین شکایتی وارد است ؟

با سلام پرونده طلاق و رابطه نامشروع شما ارتباطی به یکدیگر ندارند