عنوان پرسش : حکم جلب برای مهریه ۳۵
ایا زن تا قبل اینکه طلاق نگرفته یتونه حکم جلب هریه برای همسرش بگیره وقتی اون پرداخت نکرده یا نه باید اول طلاق بگیرن بعد میتونه جلبش کنه؟

سلام
در صورتی که حکم محکومیت علیه زوج صادر شده باشد حکم جلب شوهر حتی بعد از طلاق نیز امکان پذیر است مگر مهریه را ببخشید