عنوان پرسش : حق تحصیل زوجه ۵۵
با سلام و وقت بخیر . الان ما در دوران عقدیم .و من (زوجه) دانشجو ام . زوج ادامه تحصیل زوجه را به هیچ شرطی نمیخواهد .در حالی که این موضوع قبل از عقد مطرح شده بود که زوجه تا مقطع کارشناسی باید درس بخواند و این مورد را خود زوج و پدر شان قبول کرده بودند . حال نمیخواهند . و من هم خیلی اشتیاق به ادامه تحصیلم هستم . میخواستم بدانم ایا زوج میتواند مانع از ادامه تحصیل زوجه شود . اگر ندارد وظیفه زوجه چیست چه اقدام قانونی بکنم تا بعد از عروسی و شروع زندگی مشترک نتواند به من مانع شود ؟ در ضمن در شرایط ضمن عقد این موردرا مطرح نکردیم متاسفانه چون نمیدانستیم که اینطور میشود . با تشکر

چنانچه تحصیل شما موجبات عسر وحرج در زندگی ایجاد ننماید وقبل از عقد نیز دانشجو بوده اید زوج نمی تواند مانع شود
درصورت ممانعت زوج مبتوانید در دادگاه خانواده علیه وی دادخواست الزام وی به تحصیل کردن شما را بخواهید

چنانچه تحصیل شما موجبات عسر وحرج در زندگی ایجاد ننماید وقبل از عقد نیز دانشجو بوده اید زوج نمی تواند مانع شود
درصورت ممانعت زوج مبتوانید در دادگاه خانواده علیه وی دادخواست الزام وی به تحصیل کردن شما را بخواهید