عنوان پرسش : حقوق بین الملل عمومی ۱ ۳۰
نابرابری حقوق زن و مرد در اسلام در این خصوص نسبت به زنان در جامعه رفتار نا عادلانه محسوب می‌شود یا خیر ممنون میشم اگر بگین به چه کتا بی رجوع کنم

با سرچ کردن در گوگل به نتیجه مطلوبتون میرسید