عنوان پرسش : حقوقی استرداد حهیزیه ۲۲
با سلام در جریان دادکاه عدم تمکین من محکوم شدم هنوز دادکاه تحدید نظر که اعتراض کردم تشکیل نشده چون همسرم قبلا درو قفل کرده بود من اظهاریه دادم و مجبور شد من به خانه برگشتم از اون روز هر کاری تونست برای بیرون کردن من از خونه انجام داد موفق نشد حالا رفته شورای حل اختلاف که من استرداد جهیزیه دادم گگفته بیان وسایل رو ببرن میخام خونه رو تحویل بدم من چکار کنم اگر ببرم در دادگاه نمیگگه من وسایل رو بردم تمکین نکنم چون در دادگاه اول همینو گفته رای به نفعش دادن ممنون اگه زود پاسخ داده بشه

ایشان موظف به تهیه وسایل منزل هستند و شما می توانید جهیزیه خود را ببرید و اعلام نمایید که حاضر به تمکین هم هستید.