عنوان پرسش : حضانت فرزند ۲۴
با سلام حضانت پسر من با پدرشه سوال من این است که اگر من از ملاقات آخر هفته های پسرم بگذرم آیا ایشان میتونه پسرمو بفرسته شهرستان پیش عمش؟؟؟؟؟

باسلام
مانعی ندارد ومیتواند