عنوان پرسش : حضانت بچه دو ساله ۱۶
اگه این دفعه بچه مو آورد و ندادم بهشو بره شکایت کنه چه مجازاتی داره برام

با سلام
چنانچه حضانت فرزند با شما است و طرف مقابل حق ملاقات دارد و شما مانع این حق شوید حسب ماده 54 قانون حمایت خانواده، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.