عنوان پرسش : جناب جمشیدوند سوالات دیگر اعاده ۲۱
سلام دادگاه رسیدگی کننده -چگونگی رسیدگی که ماهوی است یا جلسه رسیدگی دارد- دوباره رای متعارض با رای اول صادر میشودیا خیر

سلام مجدد ماده ٤٣٩ قانون ايين دادرسي مدني به صراحت روش را بيان كرده لطفا با دقت مطالعه كنيد