عنوان پرسش : جدایی از شرکت مسئولیت محدود ۱۵
سلام. من به همراه دو نفر دیگر چند سال پیش یک شرکت مسئولیت محدود ثبت کردیم. هر کدام از ما یک سوم سهام این شرکت را داریم و من به عنوان رئیس هیئت مدیره هستم. با توجه به مشکلات داخلی ای که داریم من قصد جدا شدن از این شرکت را دارم اما دو نفر دیگر تمایلی ندارند که من جدا شوم و کارشکنی می‌کنند. راه حل چیست؟

با سلام

در شرکت های با مسئولیت محدود خروج شرکاء به دو روش قابل انجام میباشد.
1.خروج شرکاء به وسیله گواهی نقل و انتقال سهم الشرکه
2. خروج شرکاء به وسیله تنظیم صورتجلسه ای با دستور کاهش سرمایه شرکت
در روش اول شرکاء باید با تنظیم صورتجلسه ای به اداره دارایی مراجعه نمایند و گواهی نقل و انتقال سهم الشرکه را تحویل گیرندبعدازآن بایدبه دفترخانه اسنادرسمی مراجعه کرده وتقاضای صدورسند صلح نمایند. تا از این طریق شریکی که قصد خروج از شرکت رادارد با واگذاری سهم خود به یکی از شرکاء قبلی شرکت و یا یک شریک جدید ، از شرکت خروج نماید .
درروش دوم شرکاءبایدباتنظیم صورتجلسه ای میزان سهم الشرکه ی فردی راکه میخواهدازشرکت خارج شودراازسرمایه شرکت کم نمایند و از این طریق شریک متقاضی را از شرکت خارج نمایند .
در هر دوروش بالا شرکاء باید بعد از تنظیم صورتجلسه مربوط به خود و تهیه مدارک مورد نیاز مرتبط با نحوه ی خروج شریک، باید مدارک را به اداره ثبت شرکت ها ارسال کرده تا از این طریق آن اداره را از تصمیم خود مطلع ساخته و شرسک موردنظررا از شرکت خارج نمایند