عنوان پرسش : توهین و تهدید ۲۶
دایی اینجانب به سیمکارت مادرم به من فحش فرستاد توهین کرد من هم در عوض توهین و فحش فرستادم . ایشان رفته به شکایت توهین و تهدید کرده آیا من هم می تونم شکایت توهین بکنم . سیمکارت به نام من نیست ولی او به نام من شکایت کرده می تونه ثابت بکنه و محکوم بکنه یا نه . آیا منم می تونم شکایت توهین بکنم ؟؟ممنون از لطفتون

با سلام
در خصوص شکایت دایی تان اگر به این نکته اشاره کنید که خط به نام دیگری است و شما پیامک توهین آمیز ارسال نکرده اید طرف مقابل نتواند اثبات نماید که متصرف خط شما بوده اید، شکایت وی نتیجه ای نخواهد داشت لیکن شما می‌توانید به استناد متن پیامک های توهین آمیز که مخاطب آنها شما بوده اید از وی شکایت کنید.