عنوان پرسش : تهدید و توهین ۳۳
من اعصبانی شدم وتو اس ام به دوستم نوشتم کس کش به بابای من توهین میکنی منم میدونم چکارت کنم الان رفته شکایت کرده الان پرونده دادسراست محکوم بشم رای قاضی چه رای صادر خواهد کرد(فقط یک اس ام اس بود خودمم صابقه کیفری ندارم اصلا پام کلانتری و دادگاه باز نشده )

با سلام
مجازات توهین وفق ماده 608 قانون تعزیرات ،شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.