عنوان پرسش : تهدید به ابروریزی ۴۹
شرمنده من صبح مزاحم شدم بابت سفارش اینترنتی فرمودین که طرف نمیتونه شکایت کنه ولی نمیدونم چجوری شماره خونمو پیدا کرده مدام زنگ میزنه تهدید میکنه که اگه ۲۰۰ هزار تومن دیگه بهم خسارت ندید میام جلو خونتون ابروریزی میکنم و کله گندم بلا سرت میارم من واقعا میترسم و از طرفی هم این پولو ندارم باید چکار کنم

سلام
سوالي قبلي را از بنده نپرسيديد فلذا از موضوع شما مطلع نيستم لطفا سوال را براي وكيل پاسخ دهند ارسال بفرماييد
متشكرم