عنوان پرسش : تقسیم سهم ارث وراث طبقه دوم ۳۰
با سلام
(اگر فرزند پسر سی سال قبل از پدرش فوت کرده باشد(مادرش هم قبل از پسر فوت کرده باشد ) و یک خواهر تنی داشته باشد و چند خواهر وبرادر ناتنی(از پدر یکی)سهم ارث مادر و پسر چگونه بین وراث تقسیم میشود؟)
پدرم در سال ۵۳ همسر اولش فوت شد .از همسر اول یک پسر و یک دختر داشت بعد از چند سال دوباره ازدواج کرد و صاحب ۴دختر و ۲ پسر از همسر دوم شد.پسر همسر اول در جنگ تحمیلی شهید شد.و پدرم دو سال پیش فوت کرده.افراد بازمانده یک دختر از زن اول و چهار دختر و دو پسر از زن دوم (مادرم )،و خود مادرم هستند.طی ده سال اخیر من و پدرم پیگیر پرونده برادر شهیدم بودیم و وقتی پدرم فوت کرد من پرونده را پیگیری کردم.حالا که پرونده درست شده خواهرم(از زن اول) میگوید شما هیچ سهمی از پرونده ندارید؟چون من تنها وارث هستم!
با وجود اینکه ما از یک پدریم و در زمان فوت برادرم، پدرم در قید حیات بوده است.این حرف خواهر ناتنی من وجهه قانونی دارد یا خیر؟لطفا مرا راهنمایی کنید.
با تشکر

اینجا دو تا بحث پیش می اید
اگر منظورتان حقوق و اموال برادر شهیدتان میباشد باید گفت باتوجه به اینکه قبل از پدرتان فوت نموده پدرتان یکی از وراث برادرتان بوده و شما الحال به قایم مقامی پدرتان سهم ایشان را می برید