عنوان پرسش : تعیین درصد دیه و ارش ۹
با سلام دیه و ارش بی اختیاری ادراری خفیف و توهم بویایی( فانتوسمی) و درجه ای از اختلال شخصیت وسواسی جبری و اختلال استرس پس از سانحه نسبی چند درصد میشود . با تشکر

با سلام
بابت این موارد دیه دقیقی در قانون پیش بینی نشده و در این حالت قاضی ارش برای شما تعیین خواهد کرد
موفق باشید