عنوان پرسش : تصادف وخودم مقصر بودم واژگونی ۱۸
باسلام بنده سال نودوشش خودروشخصی خودم دچاره حادثه وواژگونی خود رو شدم در ان روز گردنم ودست راستم درد میکرد ولی ب پاسگاه و راهنمای گفتم هیچ نیس وخبر از بیمه حوادث راننده نداشتم وبعد چهار روز که دیگر از بی حسی ودرد گردن طاقت نیاوردم ب بیمارستان رفتم وطبق گزارش کار راهنمای رانندگی کروکی گرفتن که در هشت یازده نودهشت این تصادف بوده واین اقا راننده بوده واز دست راست وگردن گفته درد میکند ولی هیچ نیس حالا صورت جلسه پاسگاه مربوطه ندارم وتاریخ تصادف با بستری بودن بنده چهارروز فرق دارد هشتم تصادف کردم ودوازدهم ب بیمارستان رفتم بیمه گفته خسارات تعلق نمیگیرد چ باید کنم راه کار چه هست تشکر از زحمات شما

با سلام
شکایت خود را به استناد کروکی و شهادت شهود و گواهی بیمارستان مربوطه علیه راننده خاطی مطرح کنید.