عنوان پرسش : تصادف رانندگی و دیه ۲۵
سلام برادر من تصادف کرده ران پا و استخوان نازک نی و درشت نی شکسته هر دو قسمت پلاتین خورده دماغ نیز شکسته جراحت روی بدن زیاد داشته چه مقدار دیه براشون نوشته میشه؟

با سلام
در نامه پزشکی قانونی به تناسب میزان آسیب وارده درصد دیه مشخص شده و با عنایت به مقدار درصدها مبلغ دیه متعلقه، محرز خواهد شد.