عنوان پرسش : تشکر از وقتی که می گذار ید ۱۹
سلام
ممنون از اینکه حتی به انتقاد من هم پاسخ دادید
از وقتی که برای ما می گذارید سپاسگزارم
برایتان آرزوی سلامتی وموفقیت دارم.

🙏