عنوان پرسش : تشکر از وقتی که می گذار ید ۷
سلام
ممنون از اینکه حتی به انتقاد من هم پاسخ دادید
از وقتی که برای ما می گذارید سپاسگزارم
برایتان آرزوی سلامتی وموفقیت دارم.

🙏