عنوان پرسش : تسویه حساب وام بانکی ۲۱
باسلام
درخصوص بند واو تبصره ۱۶ بودجه ۹۷ که بخشودگی کلیه جرایم و معوقات بانکی میپردازد و نظر به پرداخت اصل وام و تسویه حساب را دارد خواستار تسویه حساب هستم ولی بانک به این امر ترتیب اثر نداده و در پاسخ به درخواست نامه عدم ابلاغ به شعبه توسط بانک مرکزی و مدیر عامل را میدهد در این زمینه چه اقداماتی و دادخواست با چه عنوانی باید مطرح نمود
با تشکر

باسلام
اگر بابت این وام وثیقه ای در رهن بانک دارید
می توانید دادخواست فک رهن دهید به استناد تسویه حساب و ماده قانونی بودجه و بخشنامه مذکور
و اگر به بخشنامه عمل نمی کند بانک اگر بانک دولتی است می توانید از طریق دیوان عدالت از ایشان شکایت نمایید واگر بانک خصوصی است می توانید از طریق دادگاه الزام بانک را بخواهید
موفق باشید