عنوان پرسش : تخلف در ازمون استخدامی ۱۳
با سلام .بنده دز ازمون استخدامی به عنوان نفر اول پذیرفته شدم
ولی به رقیب بنده که یکی از فرزندان مسولین خود ان اداره است امتیازاتی داده اند که در دفترچه ثبت نام وجود ندارد.وباعث شده او بجای من قبول شود
ایا من میتوانم به مجامع بین اللملی شکایت کنم؟

با سلام
اگر شرکت دولتی است
نسبت به تصمیم عدم استخدام شما در دیوان عدالت اداری شکایت نمایید