عنوان پرسش : تخلف درمعامله واجراي چک ضمانتي ۳۳
پرورش بلدرچين دارم رفيقم ازم بار مي برد دوسال پيش باید به من۴ميليون ميداد ولي نداشت منم نداشتم که خوراک بخرم اونم گفت يه رفيق دارم توشرکت توليد دان حسابداره گفت يه چک ۵ميليوني بده بابت ضمانت بعلاوه سفته که بتونم برات دان بيارم منم قبول کردم وبين خودمون قرارداد نوشتيم باچندتا شاهدامضاکرديم ولي اثرانگشت نزديم ولي توچک تاريخ وبابت ضمانت ننوشتيم حالا رفيقم چک وسفته داده دست رفيقش که حسابداربود اونم رفته چک برگشت زده و گذاشته اجرا بابت سفته هم دادگاه شکايت کرده
حالامن چکار کنم آيا بايد شکايت رفيقم بکنم رفيقم ميگه پولش نده من ميام شهادت ميدم تکليف پرونده چي ميشه به ضررمن صادرميشه ياخير

درصورتی که چک وسفته بابت ضمانت بوده،علیه کسی که چک وسفته را اقدام کروه شگایت خیانت درامانت کنید