عنوان پرسش : تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۷
با سلام
شخصی از من به عنوان تحصیل مال از طریق غیرمشروع شکایت کیفری کردند. بار اول برائت صادر شده ولی شاکی اعتراض گذاشتندممنون می شم راهنمایی بفرمایید.

با سلام
اگر دلایل ومدارک قوی وبنفع شما باشد اصولا مرجع تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را تایید خواهد نمود