عنوان پرسش : تحصیل زبان سوئدی ۹۵
سلام، چگونه میتوان برای تحصیل رایگان زبان سوئدی در دانشگاههای آن کشور ثبت نام کرد؟ آیا نیاز به مدرک زبان انگلیسی هم هست؟؟

با سلام
بابت تحصیل رایگان اگر شما نخبه تحصیلی باشید باید درخواست بورسیه دهید
در غیر اینصورت شما باید درخواست پذیرش در دانشگاه های پولی را دهید
موفق باشید